Video Học tiếng Đức qua Video: Gemeinsam etwas planen
21 Tháng Hai, 2019
Video học tiếng đức qua bài hát Ich brauche dich, mehr als alles andere auf dieser Welt ♥
21 Tháng Hai, 2019

Video Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *