Video Doku – Đức Tập 1 /10 (Học tiếng Nhật qua phim Việt sub )
24 Tháng Hai, 2019
Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen
24 Tháng Hai, 2019

Video [Học Tiếng Đức Qua Bài Hát] – Irgendwas bleibt – Silbermond

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *