Video Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Khách Sạn
21 Tháng Hai, 2019
Video Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019

Video Một chuyến thăm Hà Nội (Tiếng Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *