Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen
24 Tháng Hai, 2019
Video Học tiếng Đức – Chỉ đường
25 Tháng Hai, 2019

Xem DU HỌC ĐỨC // CUỐI TUẦN Ở AUGSBURG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *