Xem Tự Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu | Bài 1 – 5
7 Tháng Ba, 2019
Xem Học tiếng Đức – Động từ "haben" – Das Verb "haben"
7 Tháng Ba, 2019

Xem Học tiếng Đức: Tổng quát về các cách – Allg. der Kasus/die 4 Fälle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *