Xem Du Học Đức Mang và Cấm Mang gì khi đi Du Học?
23 Tháng Mười, 2019
Xem DU HỌC ĐỨC 🇩🇪: 1 NGÀY ĐI KIẾM TIỀN GẶP CA SỸ KHÁNH PHƯƠNG ( 1 day to earn money )
25 Tháng Mười, 2019

Xem TIẾNG ĐỨC – A1 (01) ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *