21 Tháng Hai, 2019

Xem VLOG 1: Du học nghề Đức – Cuộc sống mới tại Đức

VLOG 1: Du học nghề Đức - Cuộc sống mới tại Đức Trong video đầu tiên, mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn về cuộc sống mới của mình tại Đức trong chương trình du học nghề: những khó khăn, rào cản cũng như cách để mình vượt qua tồn tại. Hy vọng…
2 Tháng Một, 2020

Xem Du học nghề- Tại sao không ? / Chuyện du học / Vaan Anh

Tài liệu thi B1 cho các bạn : - File nghe ( Zetifikat B1 ) : https://drive.google.com/file/d/1i1--JGg4HkmAaXsE7Xd0Zsd0-yTc42Md/view - Đọc ( Zetifikat B1 ) Các bạn ôn trong quyển Zetifikat B1 ( Làm xong và tra đáp án ở cuối sách xem mình đúng được bao nhiều % nha ) - Viết : https://drive.google.com/drive/folders/1yEDQZ_M8GUsXpZJim0Vv2KqiOB3lqOQP?fbclid=IwAR0KGd8l3ub9t1RGkpWs6ea5IHegx627he-7I_XB3gN2-0WxKb6ffS_-V2Y - Nói…