5 Tháng Mười Một, 2019

Xem tiếng Đức cho người mới bắt đầu ( chào hỏi và tạm biệt)

Làm thế nào để chào hỏi và tạm biệt một cách chuẩn Đức nhất???