29 Tháng Mười, 2019

Xem Ngay Clip 31: Chỉ đường – Wegbeschreibung

+ Clip 31: Chỉ đường – Wegbeschreibung – Hướng dẫn các bạn cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Đức, bao gồm các kiến thức về giới từ được sử dụng đa dạng để diễn đạt khi chỉ đường. + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để…