8 Tháng Tám, 2019

Xem Ngay [Amec] Chữa phát âm tiếng Đức miễn phí – Chủ đề 1 CH

70% các bạn học tiếng Đức đều PHÁT ÂM SAI. Dù bạn có học ngữ pháp chắc, từ vựng giỏi thì việc phát âm không chuẩn cũng sẽ CẢN TRỞ bạn trong việc GIAO TIẾP, đặc biệt tại Đức. - Bạn muốn biết tại sao? Rất nhiều trung tâm có thể dạy bạn học ngữ…