26 Tháng Năm, 2020

Xem Nhịp cầu Đức CTC – Những chuẩn bị trước khi du học

Nhịp cầu Đức - Chuẩn bị Tâm thế khi du học, đó là lĩnh hội một nền văn hóa mới để thay đổi cách nghĩ, cách học, cách hành động, cách làm việc của bản thân - Chuẩn bị các kĩ năng sống cần thiết cho một cuộc sống tự lập nơi "đất khách quê…