23 Tháng Hai, 2020

Video Học tiếng Đức B2 qua phim: Trung quốc chiến lược quân sự đến 2049 (phụ đề Đức Thuyết minh Việt)

Clip tự học tiếng Đức. Cho học viên tiếng Đức trên B2, luyện đọc hiểu nghe tổng hợp (nghe nội dung dịch nghĩa tiếng Việt qua thuyết minh và xem nội dung tiếng Đức chuẩn qua phụ đề do Biên tập viên người nước ngoài làm phóng sự soạn) Trung tâm tiếng Đức DSHi –…