7 Tháng Một, 2020

Xem Du học Đức: Tiếng Anh hay tiếng Đức? Tiếng Anh vẫn có nhiều cơ hội ở Đức. Điều kiện ngoại ngữ cần đủ

Du học Đức: Tiếng Anh hay tiếng Đức? Điều kiện tiếng Anh và tiếng Đức để đi du học Đức Khi nghĩ tới du học Đức, nhiều bạn nghĩ rằng chắc phải học bằng tiếng Đức, và thấy ngại vì tiếng Đức khó quá. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều trường đại học ở Đức…