26 Tháng Năm, 2020

Xem #6 DU HỌC NGHỀ ĐỨC 2020: Điều kiện – Tự làm hồ sơ hay Dịch vụ – Tổng chi phí – làm thêm?

Tiếp theo series chia sẻ về Du học nghề Đức 🇩🇪 - Điều kiện du học nghề Đức - Tự làm hồ sơ hay phải đi qua trung tâm dịch vụ? - Toàn bộ chi phí quá trình làm hồ sơ? - Có được làm thêm trong quá trình du học nghề ở Đức hay…