4 Tháng Tám, 2019

Xem Du Học Đức 🇩🇪 | Khám phá Maschseefest in Hannover

Đây là một trong 2 lễ hội lớn nhất trong mùa hè của Hannover. Lễ hội còn lại là Schutzenfest và nó diễn ra vào đầu tháng 7, có nghĩa là đã qua rồi. Còn lễ hội này sẽ kéo dài 15 ngày từ ngày bắt đầu: mọi người đến với mục đích ăn và…