22 Tháng Một, 2020

Video giới thiệu bản thân – Sich vorstellen | học tiếng Đức

cách giới thiệu bản thân trong tiếng Đức cách nói về tình trạng gia đình, nghề nghiệp, sở thích, nói về gia đình.