1 Tháng Hai, 2020

Xem Ngay Hướng dẫn phần viết bài thi A2 mới (Goethe-Zertifikat)-Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương

+ Clip thứ 22 không nằm trong serie hướng dẫn kiến thức A1 mà giới thiệu và hướng dẫn các bạn làm phần viết bài thi A2 mới của viện Goethe (Áp dụng từ năm 2016) + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để hỗ trợ cộng…