27 Tháng Mười, 2019

Xem Du Học Đức | Xin Học Bổng Du Học Đức | Hoài Ngân | Mình Đã Làm Điều Đó Như Thế Nào?

Các quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tại Đức: https://www.bildungsserver.de/Stipendien-und-Foerderungsmoeglichkeiten-fuer-auslaendische-Studierende-2416-de.html Quỹ Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/studienfoerderung/grundfoerderung-fuer-auslaender-innen/ Chúc các bạn thành công!