1 Tháng Hai, 2020

Xem Ngay Học tiếng Đức trình độ B1 mất bao lâu?

Bạn có biết rằng trên thế giới hiện nay có hơn 200 triệu người nói tiếng Đức không? Điều đó có nghĩa là nếu bạn biết nói tiếng Đức, bạn có thể giao tiếp với 200 triệu người nữa ngoài 97 triệu người Việt ra. Và dân số thế giới hiện tại là 7,7 tỷ…