30 Tháng Bảy, 2019

Video Tiếng Đức khác gì các ngôn ngữ khác?

Sản phẩm tổng hợp - dịch của Nhóm Mixing Bowl Mixng Bowl - Không gian văn hóa cho giới trẻ: https://www.facebook.com/MixingBowl.vn Kênh youtube: http://www.youtube.com/user/mixingbowlvn Chúng tôi không sở hữu quyền của video clip trên và chúng tôi cam đoan không sử dụng clip trên nhằm mục đích thương mại Link video gốc: https://www.youtube.com/watch?v=-_xUIDRxdmc