30 Tháng Tư, 2020

Xem DU HỌC ĐỨC 🇩🇪 l MỘT NGÀY TỰ CÁCH LY Ở NHÀ 🌱 l a day in my life l quarantine edition #stayhome

#stayhome #onha Ở Đức bọn mình đã phải tự cách ly hơn 1 tháng rồi, nhiều lúc cũng cuồng chân muốn đi chơi, du lịch. Nhưng nghĩ lại thấy bản thân may mắn vì còn " được ở nhà", " được học online", còn những người khác như các bác sĩ đang phải “ra ngoài”…