21 Tháng Hai, 2019

Xem Überleben in Deutschland [Ep4]: du học còn rẻ hơn!

so sánh sơ bộ chi phí giữa việc học đại học trong nước và du học Đức. A comparison between study in Germany and Vietnam. Surprising result!
22 Tháng Một, 2020

Video giới thiệu bản thân – Sich vorstellen | học tiếng Đức

cách giới thiệu bản thân trong tiếng Đức cách nói về tình trạng gia đình, nghề nghiệp, sở thích, nói về gia đình.