8 Tháng Mười Một, 2019

Video [Playlist] Học Tiếng Đức Qua Các Bài Hát – Nghe Trước Khi Ngủ #musikmitdeutsch

Vì nhiều bạn muốn mình làm thành một Playlist cho tiện việc nghe và học ... nay mk tổng hợp 7 bài hát đã sub trên kênh. Hallo ..! Mein Name Ist Công, Das ist mein Kanal. Tớ tạo kênh này đơn giản đầu tiên là giúp chính mình học tốt tiếng Đức ( Vô…