12 Tháng Tư, 2019

Xem Ngay HỌC TIẾNG ĐỨC – Bài 2- QUÁN TỪ Ở CÁCH 1- NOMINATIV

Bài trước chúng mình đã làm quen về quán từ xác định (bestimmter Artikel) và quán từ không xác đinh (unbestimmter Artikel) rồi. Trong Video nè, chúng mình cùng học cách chia quán từ nè ở Cách một NOMINATIV nhé. Viel Spaß!