6 Tháng Tám, 2019

Xem Ngay Lektion 4 – Giới thiệu về tên (Name)

🌟 Besucht mich auch auf: 🌟 👉 Facebook: https://goo.gl/Q5Vovt 👉 Blog: https://goo.gl/c86vwE 👉 Memrise: https://goo.gl/V2p83s 👉 Ask.fm: https://goo.gl/Ch9i5K Trong bài này chúng ta sẽ học các mẫu câu để hỏi và giới thiệu về tên của mình. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được làm quen với cách chia động từ đơn giản trong…
22 Tháng Một, 2020

Video giới thiệu bản thân – Sich vorstellen | học tiếng Đức

cách giới thiệu bản thân trong tiếng Đức cách nói về tình trạng gia đình, nghề nghiệp, sở thích, nói về gia đình.