21 Tháng Hai, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức- Học tiếng Việt . Những cặp tính từ trái nghĩa

Tôi đã tạo video này cho những người thân, bạn bè học tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019

Xem Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 56-61.

Bài 56: Cảm giác (Gefühle) Bài 57: Ở phòng khám bệnh (Beim Arzt) Bài 58: Các bộ phận thân thể (Körperteile) Bài 59: Ở bưu điện (Im Postamt) Bài 60: Trong ngân hàng (In der Bank) Bài 61: Số thứ tự (Ordinalzahlen)
21 Tháng Hai, 2019

Xem Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 62-63-64-65.

Bài 62: Đặt câu hỏi 1 - Fragen stellen 1 Bài 63: Đặt câu hỏi 2 - Fragen stellen 2 Bài 64: Phủ định 1 - Verneinung 1 Bài 65: Phủ định 2 - Verneinung 2