19 Tháng Năm, 2020

Xem HỌC THIẾT KẾ Ở ĐỨC?! // Du học Đức

Xin chào các bạn!!! Mình là Dsuy và trong cái vlog đầu tiên của mình này thì mình sẽ nói về việc học thiết kế ở Đức như thế nào! • Instagram: https://www.instagram.com/dsuyyy/ • Facebook: https://www.facebook.com/moni.momoro All of the audio used here are owned by their respective owners and companies and are used for entertainment…