4 Tháng Một, 2020

Xem Bài 1: Tiếng Đức cho thiếu nhi/người mới bắt đầu học: Bảng chữ cái tiếng Đức | Das deutsche Alphabet

Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben, 3 Umlauten (ä, ö, ü), einer Ligatur (ß). Bảng chữ cái tiếng Đức gồm 26 chữ cái và chữ ä, ö, ü, chữ ß. Lần đầu, em Nikolai quay clip, em bảo muốn cùng học tiếng Đức với các bạn VN. Lúc quay clip này là em Nikolai…