28 Tháng Tám, 2019

Xem Ngay Bài 21: Từ vựng và cấu trúc nói về mơ ước-Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương

+ Bài 21: Từ vựng và cấu trúc nói về mơ ước trong trong tương lai. + Các video trên kênh Cô Dương YÊU TIẾNG ĐỨC được cô Dương thực hiện để hỗ trợ cộng đồng học tiếng Đức. Việc sao chép, cắt ghép các video này mà không có sự đồng ý của kênh…