Video Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Khách Sạn
21 Tháng Hai, 2019
Video Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019

Video Học tiếng Đức qua Video: Gemeinsam etwas planen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *