Video [Học Tiếng Đức Qua Bài Hát] – Irgendwas bleibt – Silbermond
24 Tháng Hai, 2019
Xem DU HỌC ĐỨC // CUỐI TUẦN Ở AUGSBURG
25 Tháng Hai, 2019

Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *