Xem Học tiếng Đức – Chủ đề: Nghề nghiệp – Der Beruf
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Đức 01 Giới thiệu bản thân
21 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng Đức: Cách 1 – Der Nominativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *