Xem Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 bài 3: Cách hỏi giờ trong tiếng Đức | Tổ chức giáo dục LIA
21 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức: Cách 1 – Der Nominativ
21 Tháng Hai, 2019

Xem Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Bây giờ là mấy giờ? – Die Uhrzeit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *