Video Học tiếng Đức cùng DfZ: Viele Spielzeuge und Spielsachen
8 Tháng Ba, 2019
Xem Ngay bệnh tật/ốm đau/Krankheiten | học tiếng Đức | Learn german
8 Tháng Ba, 2019

Xem Ngay Bài thi B2 tiếng Đức phần nói ( Speaking test B2 German)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *