Xem DU HỌC ĐỨC // SỰ THẬT VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ VIỆC LÀM THÊM SINH VIÊN
10 Tháng Ba, 2019
Xem Ngay Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 16: Động từ tách – Trennbare Verben
11 Tháng Ba, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức: Bài thi nói A2 tai Goethe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *