Xem Ngay Niveau A2-Bài 1/Adjektivdeklination (đuôi tính từ) – Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương
21 Tháng Hai, 2019
Xem Ngay nếu bạn học tiếng Đức, bạn sẽ hiểu bạn cần điều này😂 Das Alphabet PART 2 🇩🇪
21 Tháng Hai, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 2: Đại từ nhân xưng và chia động từ tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *