Xem Ngay Học tiếng Đức qua Video: Sprechen Teil 1
21 Tháng Hai, 2019
Xem Ngay Học tiếng Đức cơ bản cho người mới bắt đầu | Tiếng Đức A1 bài 4: Die Familie – Chủ đề gia đình
21 Tháng Hai, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức qua video Số đếm trong tiếng đức Die Zahlen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *